MENAI IR TECHNOLOGIJOS

Kodas INT-25 Žanras PDF failas.
Metai 2022 Autorius Irma Stanislauskienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja;
Ona Viskontienė, dailės mokytoja
Ugdymo įstaiga Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Anotacija Pamokos metu mokiniai pasikartoja pasakų žanrus, aptaria veikėjų stiprybes (gerąsias savybes) ir silpnybes (blogąsias savybes), jų emocijų kaitą. Susipažįsta su netradicinėmis pasakos personažų savybėmis. Geba taikyti IKT (Mentimeter programėlė). Iliustruojant pasirinktą pasakos veikėją, taiko dailininkės Sigutės Ach techniką.
Pamokos tikslas – gebėti atpažinti tradicinius pasakos veikėjų apibūdinimus bei fiksuoti neįprastus, netradicinius jų charakterio bruožus ir iliustruoti pasirinktą veikėją pagal Sigutę Ach. Pamoka skirta 5 kl. mokiniams.
Pavadinimas, nuoroda „Lietuvių liaudies pasakos „Avelės kailiniai“ veikėjų literatūriniai ir meniniai portretai (pagal Sigutę Ach)“ (integruota lietuvių kalbos ir literatūros bei dailės pamoka).
Nuoroda: edukacinis bankas

 

Kodas NM-31 Žanras PDF dokumentai
Metai 2020 Autorius Živilė Sabaliauskaitė
Ugdymo įstaiga Kretingos meno mokykla, Kretingos Simono Daukanto progimnazija
Pavadinimas, nuoroda Popart portretas
Kodas M-65 Žanras Garso įrašas
Metai 2024 Autorius

Ingrida Jonkienė, meninio ugdymo, šokio mokytoja

Rūta Lukauskienė, meninio ugdymo, vyr. muzikos mokytoja

Ugdymo įstaiga Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla
Anotacija Tikslas: pasidalinti savo kūrybos daina su rajono pedagogais.
Uždaviniai:

  • Suteikti galimybę skleistis vaikų saviraiškai per muziką.
  • Ugdyti pilietines ir tautines vertybes.
  • Skatinti vaikus domėtis Lietuvos vėliavos spalvomis, jų simbolika.
Pavadinimas, nuoroda Daina „Lietuvėlės atspindys“
Žodžiai I. Jonkienės, muzika R. Lukauskienės
Nuoroda: youtube.com

 

Kodas M-64 Žanras Vaizdo medžiaga
Metai 2022 Autorius Milda Trušauskaitė,
muzikos mokytoja eksperte
Ugdymo įstaiga Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Anotacija Metodinėje video priemonėje pateikiami patarimai ir praktiniai pavyzdžiai, kaip pradėti mokyti groti ukulėle, pateikiama trumpa ukulėlės istorija, jos sandara, pateikiami pratimai dešinės ir kairės rankos grojimo technikos lavinimui.
Priemonė skirta muzikos mokytojams, pradedantiems mokyti groti ukulėle.
Pavadinimas, nuoroda Grokime ukulėle!
Nuoroda: youtube.com (1), youtube.com (2)

 

Kodas M-63 Žanras Vaizdo medžiaga
Metai 2022 Autorius Silvija Stanienė,
fortepijono vyresnioji mokytoja
Ugdymo įstaiga Kretingos meno mokykla
Anotacija Video medžiagoje pateikiami patarimai ir praktiniai pavyzdžiai, kaip lietuvių liaudies skaičiuočių pagalba mokytojas gali lavinti jaunojo atlikėjo pianistinę techniką. Vietoj gamų, įvairių pratimų, lengviau įtvirtinama pirštuotė, greičiau išmokstamos ritminių natų vertės, įsisavinamos gamos (mažoras, minoras, vienvardės, paralelinės, alteraciniai gamų ženklai, jų kiekis), netgi skatinama mokinio fantazija ir jo asmeninė kūrybą.
Pavadinimas, nuoroda Lietuvių liaudies skaičiuotės – pagalbinė priemonė fortepijono pamokoje.
Nuoroda: youtube.com

 

Kodas M-62 Žanras Vaizdo medžiaga
Metai 2021 Autorius Silvija Stanienė,
fortepijono vyresnioji mokytoja
Ugdymo įstaiga Kretingos meno mokykla
Anotacija Vaizdo įrašas skirtas pedagogams, dirbantiems muzikos (meno) mokyklose. Aptariami dažniausiai iškylantys mokinių tėvams klausimai (kiek groti? ar dažnai groti?), pateikiami pavyzdžiai, kokių rezultatų pasieksime skirdami tam tikrą laiką per savaitę grojimui, kokie būdai taikomi fortepijono pamokoje, kai norime paskatinti mokinį groti sistemingai.
Pavadinimas, nuoroda Sistemingas grojimas – raktas į sėkmę
Nuoroda: youtube.com

 

Kodas M-61 Žanras Kahoot viktorina
Metai 2021 Autorius Milda Trušauskaitė,
muzikos mokytoja ekspertė
Ugdymo įstaiga Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Anotacija Priemonė skirta bendrojo ugdymo  4–8 klasių mokinių muzikinių-teorinių žinių įtvirtinimui, muzikos kultūros pažinimui, bendrųjų muzikinių kompetencijų ugdymui.
Pavadinimas, nuoroda Muzika mano širdyje
Nuoroda: Kahoot viktorina

 

Kodas M-60 Žanras Vaizdo medžiaga
Metai 2021 Autorius Silvija Stanienė,
fortepijono vyresnioji
mokytoja
Ugdymo įstaiga Kretingos meno mokykla
Anotacija Pianistams skirtų lavinamųjų pirštų pratimų ciklas, įvilktas į smagią istoriją. Pratimų nereikės mokytis atmintinai ar nuobodžiai groti iš natų. Iliustruoti paveikslėliai bei vaizdiniai padės sudominti mokinius skambinti pratimus.
Pavadinimas, nuoroda Pratimai, lavinantys jaunojo pianisto techniką ir vaizduotę
Nuoroda: https://youtu.be/HtcUaE0Hn1Y

 

Kodas M-59 Žanras Video medžiaga
Metai 2021 Autorius Silvija Stanienė,
fortepijono vyresnioji mokytoja
Ugdymo įstaiga Kretingos meno mokykla
Anotacija Video medžiagoje pateikiami patarimai ir praktiniai pavyzdžiai, kaip pianistui smagiai ir vaizdžiai groti sudėtingus bei rimtus Hanono pratimus pamokoje ar namuose įvairiais ritminiais pratimais
Pavadinimas, nuoroda Pianisto smulkiosios motorikos lavinimas Hanono pratimais
www.youtube.com
https://youtu.be/Hbv-Rbr1Q3Q

 

Kodas NM-39 Žanras PDF dokumentai
Metai 2020 Autorius Aloyzas Žilys
Ugdymo įstaiga Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“
Pavadinimas, nuoroda Teorinės muzikos užduotys 1–3 kl.

 

Kodas NM-36 Žanras PowerPoint pateiktis
Metai 2020 Autorius Milda Trušauskaitė
Ugdymo įstaiga Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Pavadinimas, nuoroda Nuotolinis mokymas(is) muzikiniame ugdyme
Vaizdo priemonės muzikos pamokoms

 

Kodas NM-20 Žanras Video medžiaga
Metai 2020 Autorius Daiva Samalienė
Ugdymo įstaiga Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“
Pavadinimas, nuoroda Muzikos pamokėlė Nr.1
Muzikos pamokėlė Nr. 2
Muzikos pamokėlė Nr. 3
Muzikos pamokėlė Nr. 4
Muzikos pamokėlė Nr. 5
Muzikos pamokėlė Nr. 6
Muzikos pamokėlė Nr. 7
Muzikos pamokėlė Nr. 8
Muzikos pamokėlė Nr. 9
Muzikos pamokėlė Nr. 10
Kodas NM-38 Žanras PDF dokumentai
Metai 2020 Autorius Marija Šaltmerienė
Ugdymo įstaiga Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Pavadinimas, nuoroda Technologijos. Drabužių stiliai
Technologijos. Sagos siuvimas
Technologijos. Siuvimas rankomis. Darbo priemonės. Saugus darbas
Technologijos. Velykinis margutis

 

Kodas NM-37 Žanras PowerPoint pateiktis, Word
Metai 2020 Autorius Sigutė Latakaitė
Ugdymo įstaiga Kretingos r. Vydmantų gimnazija
Pavadinimas, nuoroda Daržovės, vaisiai, grūdinės kultūros

 

Kodas NM-23 Žanras Video medžiaga
Metai 2020 Autorius Judita Alšauskienė
Ugdymo įstaiga Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrius
Pavadinimas, nuoroda Atvirukas dekupažo technika
Kodas M-65 Žanras Vaizdo medžiaga
Metai 2023 Autorius Ingrida Jonkienė,
meninio ugdymo (šokio) mokytoja
Ugdymo įstaiga Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla
Anotacija

Tikslas: Pasidalinti savo choreografine kompozicija su pedagogais.

Uždaviniai: Suteikti vaikams gerų emocijų. Siekti, kad ugdytiniai patirtų judėjimo, bendravimo ir Kalėdų laukimo džiaugsmą.

Pavadinimas, nuoroda Šokis „Nykštukų vadas“
Nuoroda: vaizdo įrašas, garso įrašas