2023 m. balandžio 26 d. nuotolinėje metodinėje valandoje rajono pradinių klasių mokytojai dalinosi patirtimi ir pristatė metodines priemones, aptarė priemonių pritaikymo galimybes dirbant pagal pradinio ugdymo atnaujintą turinį. Netrukus su metodinėmis priemonėmis galėsite susipažinti Kretingos rajono švietimo centro edukaciniame banke.

Dėkojame už:

👍susitikimo iniciatyvą ir informatikos gebėjimų ugdymo pamokose ir planų pristatymą – metodinės grupės koordinatorei, VšĮ Pranciškonų gimnazijos pradinio ugdymo mokytojai Nijolei Meškauskienei;
👍mokymosi su programa „Scratch” galimybių pristatymą – Darbėnų gimnazijos pradinio ugdymo mokytojai Daliai Raišienei;
👍mokymosi su programa „Quialilize” galimybių pristatymą – M. Daujoto progimnazijos pradinio ugdymo mokytojui Pauliui Mikaločiui;
👍STEAM veiklų integravimo pamokose ir veiklų planų pavyzdžių pristatymą – mokyklos-darželio „Žibutė” pradinio ugdymo mokytojai Daivai Stonkienei;
👍gamtamokslinio ugdymo organizavimo galimybių pristatymą – M. Daujoto progimnazijos pradinio ugdymo mokytojai Violetai Petrauskienei;
👍priemonių pasaulio pažinimui ir matematikos pamokos plano pristatymą – Jokūbavo A. Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro pradinio ugdymo mokytojai Alvadorijai Keblytei;
👍su „Learningapps” programa sukurtų priemonių pristatymą – Vydmantų gimnazijos pradinio ugdymo mokytojai Vilmai Jurgutienei;
👍integruoto ugdymo dienos „Pasaulis pagal Yayoi Kusama” veiklų pristatymą – Jokūbavo A. Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro pradinio ugdymo mokytojai Daivai Sajauskienei;
👍tarpdalykinio projekto „Šv. Jokūbo kelias pasaulyje, Lietuvoje ir Kretingos rajone” pristatymą – S. Daukanto progimnazijos pradinio ugdymo mokytojai Ingai Jonauskienei!