2024 m. gegužės 13 d. dešimt Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ pedagogių tobulino kompiuterinio raštingumo žinias. Jos dalyvavo seminare-praktiniuose mokymuose „Video pranešimo kūrimas“. Praktinių mokymų metu, taikant tarpusavio mokymosi metodą (Pee learing), kai mokomasi iš kolegų, pasitelkiant jų žinias ir patirtį, buvo plėtojama mokytojų medijų ir skaitmeninio raštingumo kompetencija, kuriami video pranešimai su „Video Pad“ programa. Mokymų dalyvėms padėjo kolegė Renata Bačiulienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, iš Kretingos Simono Daukanto progimnazijos.