Kovo 27 d. Kurmaičių pradinėje mokykloje vyko metodinė diena „Priešmokyklinio amžiaus mokinių vertinimas“. Metodinės dienos metu aptarti dirbant pagal atnaujintas priešmokyklinio ugdymo programas iškilę vertinimo iššūkiai: kompetencijų vertinimas, pasiekimų vertinimas, vertinimo dažnumas, tėvų informavimas apie vertinimą, vaikų pasiekimus, vaikų įsivertinimo galimybės, elektroniniame dienyne pateiktų vertinimo įrankių naudojimas. Metodinėje dienoje dalyvavo ir patirtimi dalijosi Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“, Marijos Tiškevičiūtės mokyklos, mokyklos-darželio „Žibutė“, Kretingos rajono Vydmantų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Pasagėlė“, Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“, Klaipėdos lopšelio-darželio „Žilvitis“ priešmokyklinio ugdymo komandos.