2024 m. kovo 26 d. Kretingos Marijono Daujoto progimnazijoje vyko seminaras „Kelyje į sėkmingą mokyklą kiekvienam“. Seminare dalyvavo 27 specialieji pedagogai, psichologai iš Kretingos ir aplinkinių rajonų mokyklų.

Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos komanda: Raimunda Viskontienė, direktorė, Renata Galdikienė, specialioji pedagogė metodininkė, Šarūnė Venckuvienė, vyresnioji specialioji pedagogė, logopedė, Renata Jasevičienė, psichologė, pristatė progimnazijos praktinę patirtį, mokykloje vykstančius įtraukties procesus, ugdymo proceso organizavimą, švietimo pagalbą mokiniams, turintiems SUP, skatino stiprinti mokytojų, švietimo pagalbos mokiniui specialistų tarpusavio bendradarbiavimą, komandinį darbą, priimti bendrus susitarimus, kurių laikymasis padės įveikti kylančius iššūkius įgyvendinant įtraukties principą mokykloje.