2024 m. kovo mėn. 7 d. Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus psichologė Vika Gridiajeva ir logopedė Raminta Staškauskienė kvietė Kretingos l/d „Ąžuoliukas“ mokytojus į susitikimą apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų programų pritaikymą, iššūkius ir galimybes.