2024 m. vasario 27 d. įvyko 53-asis tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkursas. Dalyvavo 9 dalyviai.

Vertinimo komisijos sprendimu į 53-ojo tarptautinio epistolinio rašinio konkurso respublikinį etapą siunčiami Dominykos Šimkutės, viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 8b klasės mokinės, Luko Kiškio, viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 6a klasės mokinio, Auksės Žygaitytės, viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 5a klasės mokinės, ir Gabijos Kizlaitytės, Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos 7c klasės mokinės, darbai.