2024 m. vasario 20 d. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje vyko apskritojo stalo diskusija „Neformalaus suaugusiųjų švietimo programų teikimo galimybės”.

Diskusijoje dalyvavo: Kretingos rajono švietimo centro, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos, Kretingos rajono kultūros centro, Kretingos trečiojo amžiaus universiteto, Kretingos senjorų, VŠĮ Šv. Antano dienos centro, Kretingos rajono Jokūbavo A. Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro, Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos Grūšlaukės skyriaus, Užimtumo tarnybos prie LR SADM Kretingos skyriaus, Kretingos rajono Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro atstovai. Diskusiją vedė Kretingos rajono savivaldybės švietimo skyriaus vyr. specialistė Sonata Petravičienė ir Kretingos rajono švietimo centro metodininkė Alma Slaboševičienė.

Susitikimo metu apžvelgti 2023 metais įvykę rajoniniai suaugusiųjų neformalaus švietimo renginiai Kretingos rajone ir Mokymosi savaitės veiklos. Pristatytas atnaujintas 2024 m. vasario 8 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-40 atnaujintą Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašas.

Taip pat buvo pristatyta vieno langelio principu veikianti nacionalinė suaugusiųjų švietimo platforma Kursuok (www.kursuok.lt), joje žmonės gali rinktis mokymus ir gauti finansavimą iki 500 Eur, o paslaugų teikėjai gali teikti programas mokymams.

Išrinkta iniciatyvinė Kretingos rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų grupė, kurios tikslas – skatinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemos plėtojimą Kretingos mieste ir rajone. 
Iniciatyvinės grupės nariai: Alma Slaboševičienė, Kretingos rajono švietimo centro metodininkė, Sonata Petravičienė, Kretingos rajono savivaldybės švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Vilija Kontrimė, Kretingos rajono švietimo centro direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui, Birutė Naujokaitienė, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja, Irena Plaščinskienė, Kretingos TAU direktorė, Asta Venckuvienė, Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos Grūšlaukės skyriaus ūkio dalies vedėja, Lina Paulauskienė, Užimtumo tarnybos prie LR SADM Kretingos skyriaus vyriausioji specialistė, Margarita Lizdenytė, VŠĮ Šv. Antano dienos centro direktorė. Iš šios grupės tikimasi kūrybingo ir visiems naudingo darbo. Dėkojame visiems už produktyvią diskusiją, išsakytas mintis ir pasiūlymus.