2024 m. vasario 15 d. vyko savivaldybės finansuojamos kvalifikacijos tobulinimo programos „Šiuolaikinė ugdymo praktika, didaktika, inovacijos ikimokykliniame/ priešmokykliniame ugdyme“ seminaras ,,Atnaujintos priešmokyklinio ugdymo programos: formuojamasis vertinimas vaikų pasiekimams ir pažangai“. Seminaro lektorė – prof. dr. Aušra Kazlauskienė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos instituto profesorė pristatė, kaip ugdymo procese organizuoti formuojamąjį vertinimą vaikų pasiekimams ir pažangai; kaip užfiksuoti ugdymo srities dermėje su ugdomomis kompetencijomis augimą; kaip į formuojamąjį vertinimą įtraukti vaikus, kad jie būtų savo ugdymosi proceso šeimininkai. Lektorė pateikė pavyzdžių, kaip užtikrinti ugdymo srities žinių ir kompetencijų plėtotę.