Sausio 31 d. Kretingos rajono švietimo centre vyko bendrojo ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų apskritojo stalo diskusija „Mokinių pasiekimų vertinimas pagal atnaujintas programas“.

Diskusijos metu pavaduotojos aptarė formuojamąjį vertinimą, įsivertinimą, mokinių kompetencijų vertinimą. Jos lygino skirtingas vertinimo formas ir priemones, diskutavo apie tai, kaip turėtų būti ruošiamos mokinių vertinimo tvarkos.

Direktorių pavaduotų metodinio būrelio koordinatorė Aurelija Jedenkienė, M. Daujoto progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pristatė M. Daujoto progimnazijos naudojamą virtualų įrankį mokinių pasiekimams fiksuoti. Ji taip pat pasidalijo patirtimi vykdant mokinių vertinimą ir įsivertinimą.

Dėkojame direktorių pavaduotojoms už aktyvų dalyvavimą ir įsitraukimą į diskusiją.