Sausio 22 d. įvyko nuotolinis rajono karjeros specialistų metodinio būrelio susirinkimas „Dėl karjeros specialistų metodinių veiklų planavimo“. Susirinkimo metu karjeros specialistų metodinio būrelio koordinatorė Alma Slaboševičienė kolegėms pristatė naują įrankį karjeros specialistų veiklos ataskaitoms kurti ir pademonstravo, kaip juo naudotis, papasakojo apie šio įrankio galimybes.

Specialistės aptarė aktualius klausimus, planavo renginius ir metodines veiklas.