Šiandieninėje mokykloje mokytojams keliamas tikslas visapusiškai ugdyti mokinį, o ne vien perteikti tam tikrų dalykų žinias. STEAM ugdymas – kūrybiškas visų mokomųjų dalykų integravimas – padeda mokiniams sieti įgytas skirtingų dalykų žinias ir jas taikyti praktinėje veikloje.

2024 m. sausio 4 d. Švietimo centre vyko pirmas šių metų seminaras „STEAM ugdymo integravimas anglų kalbos pamokose“, skirtas rajono švietimo įstaigų anglų kalbos mokytojams. Lektorės – Daiva Juzuitienė, Alisa Kekelija, Vilniaus Jeruzalės progimnazijos anglų kalbos vyresniosios mokytojos, dalinosi patirtimi, kaip į anglų kalbos pamokas integruoja STEAM veiklas. Tokios pamokos patinka mokiniams, jų mokiniai laukia, natūraliai ir lengvai turtina savo anglų kalbos žodyną, mokosi angliškai reikšti savo mintis. Seminaro dalyvės ne tik klausėsi mokytojų-lektorių gerosios patirties pristatymo, žiūrėjo filmuotą medžiagą, bet ir atliko eksperimentus, darė tyrimus ir aiškinosi, kaip tai siejasi su anglų kalbos mokymu.