Lapkričio 15 dieną, Kretingos rajono švietimo centre vyko metodinė valanda „Matematikos mokytojų metodinės veiklos 2023/2024 m. m. planavimas“. Jos metu matematikos mokytojai diskutavo, aptarė dalyko naujoves, aktualius klausimus, dalijosi kasdienio darbo patirtimis. Suplanuotos 2023/2024 m. m. metodinės veiklos ir olimpiados. Susitikimui baigiantis įvyko metodinės veiklos koordinatoriaus rinkimai – dar vienai kadencijai koordinatore išrinkta Violeta Baltūsienė, VšĮ Pranciškonų gimnazijos matematikos mokytoja.

Sveikiname ir linkime sėkmės toliau einant koordinatorės pareigas 💐💐💐