Kokių asmeninių savybių ir gebėjimų privalu turėti bibliotekininkui? Kretingos rajono švietimo centro karjeros specialistė Indrė Kovalskė nusivedė Marijono Daujoto progimnazijos mokinius į Kretingos savivaldybės M. Valančiaus viešąją biblioteką, kad išsiašikinti ir dar daugiau sužinoti apie bibliotekininko profesiją. Atlikdami praktines užduotis mokiniai įsitikino, jog bibliotekininkas turi daug ką išmanyti: bibliotekininkystės teorijos ir praktikos pagrindus, bibliotekų veiklos strategiją, dirbti „Microsoft Office“ programiniais paketais, kopijavimo ir skenavimo aparatais, organizuoti kultūrines, skaitymo skatinimo edukacijas ir kitų su bibliotekų veikla susijusių neformaliojo švietimo programų įgyvendinimą įvairių amžiaus grupių vartotojams, prisidėti prie gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymų ir mokymų naudotis elektroninėmis knygomis, bei kitais skaitmeniniais įrenginiais. Išties, yra ką veikti!

Už edukaciją dėkojame bibliotekininkei Paulinai Sutkutei.