Spalio 31 d. Marijono Daujoto progimnazijos bendruomenė dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo programos „Bendruomenės narių lyderystė mokinių pasiekimų gerinimui“ IV seminare „Kaip kurti pozityvios lyderystės kultūrą mokykloje?“. Seminaro lektorė Daina Valackienė, Vilniaus „Sietuvos“ progimnazijos direktorė, mentorė MTC pradedančių dirbti vadovų programoje, mokyklų pokyčio projektų konsultantė programoje „Renkuosi mokyti!“ kalbėjo, kad pozityvus nusiteikimas darbui lemia gerus tarpusavio santykius mokykloje. Mokytojų kūrybiškumas ir noras judėti į priekį, nuoširdus bendradarbiavimas, noras padėti kitam, išmokti naujų dalykų daro įtaką mokinių pasiekimams. Lektorė motyvavo progimnazijos bendruomenę eiti mikroklimato gerinimo, darnaus komandos veikimo, procesų kokybės gerinimo keliu.