Spalio 30 d. vykdyta „Tūkstantmečio mokyklų I“ programos Kretingos rajono savivaldybės švietimo pažangos plano veikla: praktiniai įtraukiojo ugdymo mokymai. Mokymai skirti visų savivaldybės mokyklų mokytojams, švietimo pagalbos specialistams ir mokytojų padėjėjams.

Kvalifikacijos tobulinimo programos „Švietimo pagalba mokinio sėkmei įtraukiojo ugdymo kontekste“ I seminaras ,,Įrodymais grįsta pedagogo veikla, ugdant elgesio ir emocijų sunkumų ir (ar) sutrikimų turinčius vaikus“ įvyko Kretingos rajono švietimo centre. Seminaro lektorė dr. Renata Geležinienė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos instituto Specialiosios pedagogikos ir logopedijos studijų programos docentė, specialioji pedagogė ekspertė, kalbėjo apie elgesio ir emocijų sutrikimų sampratą: aktyvumo ir dėmesio, elgesio, emocijų sutrikimus. Seminaro dalyviai analizavo įvairias kasdienines praktines situacijas, skirtingų dalyvių veiklą ir įtaką (ne)pageidaujamai elgsenai, poveikio priemones bei praktikavosi konstruoti įrodymais grįstą mokytojo veiklą, siekiant pageidaujamo elgesio.