Spalio 25 dieną, Kretingos rajono švietimo centre vyko pradinio ugdymo mokytojų metodinė valanda „Pradinio ugdymo UTA. Metodinės veiklos planavimas 2023/2024 m. m.“

Susitikimo metu rajono pradinio ugdymo mokytojų metodinės veiklos koordinatorė Nijolė Meškauskienė skaitė pranešimą apie pradinio ugdymo aktualijas: pristatė naujausią metodinę mežiagą, dalijosi įžvalgomis apie planavimą, vertinimą, diskutavo su kolegėmis apie naujai išleistus vadovėlius. Suplanuotos metodinės veiklos, konkursai, renginiai 2023/2024 mokslo metams.

Rajono pradinio ugdymo mokytojų metodinės veiklos koordinatore dar vienai kadencijai išrinkta Nijolė Meškauskienė, VšĮ Pranciškonų gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė, o jos pavaduotoja tapo Jokūbavo A. Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro pradinio ugdymo mokytojų metodininkė.

Sveikiname ir linkime sėkmės!