Spalio 24 dieną, Kretingos rajono švietimo centre vyko metodinė valanda „Specialiųjų pedagogų, logopedų metodinės veiklos 2023/2024 m.m planavimas“.

Susirinkę rajono specialieji pedagogai ir logopedai aptarė svarbiausias naujienas ir aktualijas. Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus vedėja Vaidota Vaišienė dalijosi įžvalgomis apie spec. poreikių vaikų vertinimo tvarką, darbų eigą, suplanuotos metodinės veiklos ir kiti renginiai.

Susitikimo metu išrinkta nauja metodinės veiklos koordinatorė – Šarūnė Venckuvienė, M. Daujoto progimnazijos vyresnioji specialioji pedagogė-logopedė, o jos pavaduotoja ir „dešiniąja ranka“ tapo Renata Galdikienė, M. Daujoto progimnazijos specialioji pedagogė metodininkė.

Sveikiname!