2023 d. spalio 20 d. Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje vyko ugdymo karjerai pamoka „Renkuosi socialinio darbuotojo profesiją!?“ Socialinis darbas yra profesinė veikla, kuri skirta padėti žmonėms, šeimoms, bendruomenėms ir visuomenei spręsti problemas, susidoroti su iškylančiais sunkumais per santykį su aplinka. Socialinis darbas – viena jauniausių specialybių pasaulyje, skaičiuojanti tik 100 egzistavimo metų, o Lietuvoje ši specialybė žinoma ir praktikuojama vos kiek daugiau nei 20 metų. 2021 m. duomenimis, Lietuvoje socialinių paslaugų srityje dirba per 14 tūkst. darbuotojų.

Įsivaizduojama, kad socialinis darbuotojas padeda atlikti buitinius darbus, keičia sauskelnes ir atneša maisto. Taip nėra! Socialinis darbas – tai darbas su žmogumi, jo jausmais ir poreikiais. Socialiniam darbuotojui labai svarbu sugebėti užmegzti ryšį su žmogumi, įgyti jo pasitikėjimą ir padėti jam pačiam surasti tinkamiausius problemų sprendimo būdus.

Šios srities specialistai dirba su senoliais, socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, įvairių priklausomybių turinčiais žmonėmis, asmenimis su negalia, benamiais, su laisvės atėmimo bausmę atliekančiais asmenimis bei kitais žmonėmis, patekusiais į sudėtingas gyvenimiškas situacijas.

Kretingos socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkė Jovita Viskontienė, socialinės darbuotojos Kristina Narvilė, Austra Dambrauskienė Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos moksleiviams vedė ugdymo karjerai pamoką „Renkuosi socialinio darbuotojo profesiją!?“ Mokiniai buvo informuoti apie socialinio darbuotojo profesijos raidą, supažindinti su socialinio darbuotojo kasdienybe. Analizuodami pateiktą situaciją mokiniai aiškinosi, kokias problemas padeda spręsti socialinis darbuotojas, diskutavo, kokios asmeninės savybės būtų svarbios, renkantis šią profesiją. Mokiniams parengtas lankstinukas „Renkuosi socialinio darbuotojo profesiją!?”, kuriame pateikta informacija apie aukštąsias mokyklas, kuriose galima įgyti socialinio darbuotojo specialybę. Gimnazistai pakviesti „pasimatuoti“ socialinio darbuotojo profesiją, renkantis savanorystę Kretingos socialinių paslaugų centre.