Spalio 19 dieną, Kretingos rajono švietimo centre vyko muzikos mokytojų metodinė valanda „Muzikos mokytojų patirtys dirbant su atnaujintu ugdymo turiniu. 2023/2024 m.m. metodinių veiklų planavimas“. Susitikimo metu rajono muzikos mokytojų metodinės veiklos koordinatorė Milda Trušauskaitė dalinosi savo įžvalgomis apie UTA mokinių pasiekimų vertinimą. Suplanuotos metodinės veiklos, konkursai ir miesto renginiai.

Įvyko metodinės veiklos koordinatoriaus rinkimai. Koordinatore dar vienai kadencijai perrinkta M. Daujoto progimnazijos muzikos mokytoja ekspertė Milda Trušauskaitė.

Sveikiname!