2023 m. spalio 16 d. Švietimo centre vyko Eglutės Šliauterienės, socialinio darbo magistrės, logoterapeutės seminaras „Logopedo praktika: garsų tarimo mokymas, darbas su zondais, pradiniai ir tolesni kalbos mokymo etapai“. Seminare dalyvavo logopedai iš Kretingos rajono, Klaipėdos, Palangos, Plungės.

Logopedo darbas su vaikais susijęs su labai sudėtingais smegenų veiklos aspektais: kalbėjimu, kalbos supratimu, skaitymu ir rašymu. Todėl logopedams reikia papildomų įgūdžių dirbant su vaikais, kurių kalba vystosi netolygiai, kurie turi dėmesio ir kitų sutrikimų.

Dalyviai mokėsi praktiškai taikyti daug naujų garsų tarimo metodų, kūrybiškai juos naudoti atsižvelgiant į vaiko asmenybę. Lektorė pateikė vaizdinę medžiagą skirtą naujiems pratimams pristatyti, aptarė pagrindinius logopedo darbo metodų teorinius ir praktinius aspektus, perteikė detalius metodinės medžiagos panaudojimo atvejus, praktinių užsiėmimų metu rodė, kaip veikia kalbos atstatymo priemonės. Antroje seminaro dalyje buvo aptarta beveik nekalbančių vaikų rišlios kalbos pradinių etapų eiga, naujų darbo priemonių panaudojimas.