Penktadienį, spalio 13 dieną, švietimo centre hibridiniu būdu vyko rajono ikimokyklinio ugdymo mokytojų veiklos.

Susitikimo metu kalbėta apie ikimokyklinio ugdymo aktualijas, suplanuotos metodinės veiklos 2023/2024 m.m.

Kristina Kaunienė, l.-d. „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, skaitė pranešimą „Ugdomosios veiklos planavimas mišrioje grupėje“. Rajono ikimokyklinio ugdymo metodinės veiklos koordinatorė Aušra Žemaitienė pristatė planavimo mišrioje grupėje pavyzdžius.

Išrinkta nauja rajono ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinės veiklos koordinatorė. Susirinkusios mokytojos vienbalsiai pritarė lopšelio-darželio „Žilvitis” ikimokyklinio ugdymo mokytojos Rimos Valatkienės kandidatūrai.

Sveikiname naująją metodinės veiklos koordinatorę Rimą Valatkienę ir linkime sėkmės einant naujas pareigas!