2023 m. spalio 6 d. Kultūros centre vyko dr. Agnės Brandišauskienės, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos docentės seminaras „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimas: iššūkiai ir galimybės“. Seminaras ikimokyklinių įstaigų prašymu organizuojamas antrą kartą. Jame dalyvavo gausus būrys mokytojų, vadovų.

Lektorė seminare pristatė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodiką, aptarė mokyklos praktinės veiklos aspektus, galimybes ir iššūkius, atliekant mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą, plėtojo pedagogų gebėjimus reflektuoti savo patirtį siejant ją su naujomis žiniomis. Dalyviai sužinojo pagrindinius įsivertinimo proceso aspektus ir suprato, kokios pagrindinės jų veiklos sritys daro didžiausią įtaką mokyklos veiklos kokybei ir vaikų pasiekimams.