2023 m. spalio 4 dieną startavo Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ 3-4 klasių vaikų socialinių-emocinių įgūdžių lavinimo grupė „KARTU“, kurią vedė psichologė Vika Gridiajeva ir socialinė pedagogė Dainora Kalniškienė.

Užsiėmimai grįsti meno ir žaidimų terapijos principais, siekiant vaikų geresnio tarpusavio supratimo, savistabos ir bendravimo įgūdžių.