Spalio 4 dieną Kretingos rajono švietimo centre įvyko metodinė valanda „Priešmokyklinio ugdymo mokytojų bendradarbiavimas įgyvendinant atnaujinto ugdymo turinio programą“.

Renginio metu metodinės veiklos koordinatorė Giedrė Rusteikė kolegėms pristatė ilgalaikio planavimo reikalavimus, kalbėjo apie kompetencijas, jų aprašymą, vaikų pasiekimų vertinimą. Švietimo skyriaus vyr. specialistė Lina Jadenkuvienė papildė koordinatorės pristatymą ir atsakė į mokytojų klausimus.

Susitikimui baigiantis išrinkta nauja priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinės veiklos koordinatorė. Ja tapo lopšelio-darželio „Žilvitis” priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Ella Maleckienė.

Sveikiname naująją koordinatorę Ellą Maleckienę ir linkime sėkmės!