2023 m. spalio 4 d. Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus psichologė Vika Gridiajeva ir socialinė pedagogė Dainora Kalniškienė kvietė Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ ikimokyklinę grupę „Skruzdeliukai“ iš savo grupės ugdytinių formuoti tikrą komandą.