2023 m. spalio 2 d. Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus socialinė pedagogė Dainroa Kalniškienė kvietė Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ trečios klasės mokinius kvietė padiskutuoti apie priklausomybes ir jų žalą.