Rugsėjo 27 dieną, Švietimo centre įvyko direktorių pavaduojų metodinė valanda „Pradedant mokslo metus su atnaujintu ugdymo turiniu“. Susirinkusias pavaduotojas šiltai pasveikino, bendrystės, susitelkimo ir sėkmės linkėjo Švietimo skyriaus vedėja Asta Burbienė. Daiva Tranizienė, Švietimo skyriaus vedėjos pavaduotoja pristatė rajono ir šalies mokinių VBE rezultatų palyginimą ir analizę. Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Vilija Kontrimė pristatė Elicėjaus platformą matematikos mokytojams, kalbėjo apie profesinio orientavimo paslaugas rajono švietimo įstaigoms.

Dėkojame susirinkusiems direktorių pavaduotojams už sklandų darbą ir bendradarbiavimą.