Rugsėjo 26 dieną, 14.00 val., Švietimo centre įvyko tikybos mokytojų metodinė valanda „Iššūkiai dirbant su atnaujintomis dorinio ugdymo (tikybos) programomis“. Susirinkusius mokytojus pasveikino ir susitikimą malda pradėjo garbingi svečiai – Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius ir Palangos klebonas Kęstutis Balčiūnas. Vyskupas kalbėdamasis su mokytojais palietė svarbias ir aktualias temas: tikybos atnaujinto ugdymo turinys, gyvenimo įgūdžių programos įgyvendinimas. Mokytojai suplanavo šių mokslo metų metodines veiklas, rinko naują metodinės veiklos koordinatorę. Ja tapo VšĮ Pranciškonų gimnazijos tikybos mokytoja Toma Mackevičienė. Sveikiname naująją koordinatorę!