Rugsėjo 22 dieną, Darbėnų gimnazijos aktų salėje vyko TŪM pažangos plano veikla – pristatyta atvira integruota istorijos, pilietiškumo pagrindų ir lietuvių kalbos ir literatūros pamoka „Už geto vartų…“. Pamokoje dalyvavo Darbėnų, Vydmantų ir Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos mokiniai. Pamokai pasirengė ir ją vedė Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos komanda: Rita Tamošauskienė, istorijos mokytoja metodininkė, Laura Butkutė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, Lina Butkuvienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, Irena Daukantienė, pilietiškumo pagrindų mokytoja, Edita Gliožerienė, mokytoja metodininkė, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Prieš pamokai prasidedant, gimnazistus, mokytojus ir susirinkusius svečius pasveikino ir prasminga iniciatyva kitaip paminėti Lietuvos žydų genocido atminties dieną pasidžiaugė Švietimo skyriaus vedėja Asta Burbienė ir Darbėnų gimnazijos direktorė Sonata Litvinienė. Istorijos mokytoja metodininkė Rita Tamašauskienė pristatė pamokos tikslą, uždavinius, eigą ir pakvietė mokinius bendram darbui. Pamokos metu mokiniai analizavo Ichoko Mero romano „Lygiosios trunka akimirką“ ištraukas ir atliko pateiktas užduotis. Prieš kiekvieną užduotį buvo suvaidinti trumpi etiudai, kuriuose pristatytos kūrinio ištraukų temos ir pagrindinė mintis. Kol mokiniai atliko užduotis, fone skambėjo pasakojimas apie žydų genocidą. Pamokos pabaigoje aptarti klausimai ir teisingi atsakymai, mokiniai patys įvertino savo atsakymus balais ir atliko pamokos refleksiją. Pamokai baigiantis, gimnazijos direktorė Sonata Litvinienė ir Darbėnų seniūnas Alvydas Poškys pakvietė į mokyklos kiemą, kuriame pristatyta žydų gelbėtojams skirta ekspozicija. Ją apžiūrėję mokiniai, mokytojai ir svečiai leidosi į žygį, kurio metu aplankė žydų genocido vietas.

Dėkojame Darbėnų gimnazijos mokytojoms už parodytą iniciatyvą, suorganizuotą ir puikiai pravestą atvirą netradicinę pamoką, kuri praturtino mokinių širdis prasmingomis mintimis apie žmogiškumą, jautrumą ir atjautą. Tikimės, kad ir pamokoje dalyvavusiems mokiniams, ir pamoką stebėjusiems ši diena ilgam įstrigs atmintyje.