Personalizuotas mokymasis yra modernus švietimo metodas, kuris atsižvelgia į kiekvieno mokinio individualius poreikius, gebėjimus ir mokymosi tempą. Tai yra itin svarbu matematikos mokymosi srityje, kurioje daugelis mokinių susiduria su individualiais sunkumais. Personalizuotas mokymasis leidžia mokytojams ir mokiniams prisitaikyti prie konkrečių mokinių poreikių, užtikrinant efektyvesnį mokymosi procesą, mokymasis suteikia jiems galimybę gauti papildomą pagalbą ir daugiau individualios priežiūros. Sėkminga mokymosi patirtis gali padidinti mokinių motyvaciją ir pasitikėjimą savo matematikos gebėjimais.

Rugsėjo 21 d. vyko seminaras matematikos mokytojams „Kaip išlaisvinti mokytoją ir personalizuoti ugdymą“. Lektorius Mantas Vičius, mokytojas, skaitmeninių platformų kūrėjas, susipažindino ir mokė dirbti su skaitmenizuota matematikos mokymosi platforma „elicėjus“. Praktinė patirtis leido mokytojams asmeniškai patirti visus „elicėjus“ platformos privalumus ir suteikė supratimą apie jos panaudojimo potencialą.