Birželio 22 d. mokyklos-darželio „Žibutė“, lopšelio-darželio „Pasaka“ ir Darbėnų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo komandos dalyvavo seminare „LEAN metodo taikymo Klaipėdos miesto ikimokyklinėse įstaigose galimybės“. Mokytojai svečiavosi Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Traukinukas“, klausėsi pristatymų apie LEAN veiklas jų įstaigoje. Patirtimi apie Lean sistemos diegimą pasidalijo ir Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorė Andželika Jasienė.

Lopšelio-darželio direktorė Jolanta Kanišauskienė, padėkojo Darbėnų gimnazijai, kurioje lankėsi, už pasidalinimą, patirtį mokantis ir diegiant Lean sistemą gimnazijoje. Direktorė parodė erdves, pasidžiaugė sėkmėmis, darbščiomis mokytojomis, jų geranoriškumu, noru tobulėti ir tobulinti įstaigos darbą. Iškylančias problemas padeda išspręsti Lean lenta, diskusijos, vienas kito matymas ir darbas drauge. Jolita Zabitienė, „Boružėlė“ skyriaus, kuris yra kitoje gatvėje, netipiniame pastate, direktoriaus pavaduotoja ugdymui irgi parodė bei pristatė darželio erdves, Lean lentą, kurioje klijuojami lapeliai su problemomis, pasiūlymais joms spręsti.