Birželio 21 d. Kretingos rajono švietimo įstaigų komandos Švietimo centre dalyvavo 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programos „LEAN metodų taikymo mokykloje teorija ir praktika“ pirmame seminare „Besimokanti organizacija – Lean metodų taikymas ugdyme. Elgsenos ir kultūriniai pokyčiai. Sisteminis požiūris į kasdieninę veiklą“. Vieni seminaro dalyviai jau yra baigę įvadinius mokymus, susirinko pagilinti žinių, atrasti Kata metodo pritaikymo galimybes ugdyme. Kiti atėjo susipažinti su Lean mokymų sistema, plėtoti kritinio mąstymo gebėjimus, išmokti naujų metodų, kurie skatina nuolatinį tobulėjimą ir problemų sprendimo gebėjimus.

Seminaro dalyviai dėkoja Mantui Litvinui, UAB „Gooliver“ konsultantui, Konstantinui Kazakovui, UAB „Gooliver“ veiklos meistriškumo vadovui už mokymus, patarimus, naujus atradimus.