Gegužės pabaigoje Kretingos meno mokyklos fortepijono mokytojos metodininkės Silvijos Stanienės iniciatyva suorganizuotas pirmasis tarptautinis kamerinių ir fortepijoninių ansamblių festivalis „Gegutė iškukuos“. Festivalis buvo skirtas Kretingos meno mokyklos 65-mečio jubiliejui paminėti. Juo buvo siekiama populiarinti grojimą fortepijoniniuose ir kemeriniuose ansambliuose bei sudaryti palankias sąlygas mokiniams tapti kūrybingais atlikėjais.

Neformaliojo švietimo mokytojai fortepijono mokytojos Silvijos Stanienės dėka taip pat buvo pakviesti dalyvauti seminare „Jaunojo atlikėjo ugdymas: ansamblinio-kamerinio muzikavimo ypatybės Europoje” ir turėjo galimybę klausytis lektorių iš Italijos bei Ispanijos.