2023 m. gegužės 23 d. Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus psichologė Vika Gridiajeva ir socialinė pedagogė Dainora Kalniškienė kvietė Kretingos l/d „Žilvitis“ mokytojus ir jų padėjėjus į patyriminį susitikimą „Mano kelias“.

Meno terapijos principais grįstas užsiėmimas skatino kiekvieną dalyvį apmąstyti į pabaigą besiritančius šiuos mokslo metus, įsivardyti sunkumus ir juos išsakyti garsiai.

Kūrybos pagalba leidomės į resursų atstatymo paieškas.

Džiaugiamės sukurtu bendrystės jausmu.

Tariame ačiū kiekvienam dalyviui.