Gegužės 23 d. rajono matematikos mokytojai, dirbantys 9-12 kl., dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse „Atnaujinto matematikos ugdymo turinio planavimas“.

Aptartas vyresniųjų klasių matematikos dalyko atnaujintas turinys, ilgalaikių planų sudarymo principai, vadovėlių pasirinkimo galimybės, NŠA medžiaga, skirta kompetencijų ugdymui.

Dėkojame dalyvavusiems mokytojams ir rajono matematikos mokytojų metodinės veiklos koordinatorei, VšĮ Pranciškonų gimnazijos matematikos mokytojai Violetai Baltūsienei!