Gegužės 23 d. Žemaitės tėviškėje, Bukantėje, vyko rajoninis 1–4 klasių mokinių skaitymo konkursas „Kalbu žemaitiškai Žemaitės tėviškėje“, kurio tikslas skatinti žemaičių tarmės vartojimą, puoselėti jos autentiškumą. Konkurse dalyvavo šešiolika pradinukų iš įvairių rajono mokyklų. Dalyvius vertino komisija (Pirmininkas – Romualdas Jonauskas ir Aušra Petrošienė), kuri kreipė dėmesį į žemaičių tarmės mokėjimą, teksto originalumą, skaitomo teksto kalbos išraišką, bendravimą su auditorija. Visi dalyviai buvo apdovanoti padėkomis ir saldžia dovanėle, o nugalėtojai – Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus diplomais. Dėkojame dalyviams iš Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro, Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos, Salantų gimnazijos ir konkursą organizavusioms Salantų gimnazijos pradinio ugdymo mokytojoms Daivai Žilinskienei ir Jūratei Žiobienei!