2023 m. gegužės 19 d. Švietimo centre vyko doktorantės Astos Paškovskės, Karalienės Mortos mokyklos matematikos mokytojos, serijos „Maži milžinai“ matematikos vadovėlio I klasei bendraautorės seminaras „Atnaujintos pradinio ugdymo matematikos programos įgyvendinimo galimybės“.

Šio kvalifikacijos tobulinimo seminaro dalyviai, pradinio ugdymo mokytojai, analizavo atnaujintą matematikos ugdymo programą, susipažino su pokyčiais, juos analizavo, gilinosi į mokymosi proceso organizavimo principus, metodikas, kad galėtų reikalingą turinį mokiniams perteikti organizuojant prieinamą, įdomų ir įtraukų mokymosi procesą, teikti aukštos kokybės matematikos mokymą ir pasiekti aukštus mokymosi rezultatus. Programa siekiama padėti suprasti, kaip plėtoti pradinių klasių mokytojų kompetencijas, padedančias efektyviau ir tikslingiau organizuoti pradinį matematinį ugdymą, tikslingiau pasirinkti mokymo(si) metodus, strategijas, aktualizuoti turinį, sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis tyrinėjant ir įveikiant iššūkius.

Mokytoja Asta Paškovskė nuoširdžiai dalinosi savo gerąja profesine patirtimi, pasidžiaugė atradimais, kurie veikia mokant matematikos.