2023 m. gegužės 18 d. Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje vyko seminaras mokytojams „Komandinio darbo svarba įtraukiojo ugdymo kontekste“, kuri vedė Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus vedėja Vaidota Vaišienė, socialinė pedagogė Dainora Kalniškienė ir psichologė Vika Gridiajeva. Labai norime padėkoti gimnazijos bendruomenei, kuri taip aktyviai dalyvavo visuose ilgalaikės programos apie įtraukųjį ugdymą modeliuose, kėlė svarbius klausimus, diskutavo ir demonstravo aistrą, siekiant pažinti ir padėti vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Šiandien turėjome galimybę įsijausti į beveik visus mokykloje sutinkančius vaidmenis: tėvus, vaikus, kurie patiria sunkumų, mokytojus, pagalbos specialistus, administracijos atstovus. Šis trumpas pajautimas leido mums suprasti kiekvieno jų sudėtingą ir dažniausiai daugiasluoksnį vaidmenį šioje bendruomenėje bei suprasti tam tikras kylančias problemas. Dėkojame mokytojams už drąsą dalyvauti visose siūlomose avantiūrose. Linkime išlaikyti tą pačią energiją bei puoselėti vienas kito stipriąsias puses.