Šiais mokslo metais projekte „Mokytojas – mokytojui“ III vėl sulaukėme būrio mažiau pedagoginės patirties turinčių mokytojų: ikimokyklinio, pradinio ugdymo, anglų k., chemijos, muzikos, specialiojo pedagogo, logopedo.
Projekto susitikimų metu vyko paskaitos, supervizijos, individualios ir grupinės konsultacijos. Tikime, kad jauniesiems kolegoms padėjome įsilieti į pedagogų bendruomenę, kad mentoriai atsakė į jiems rūpimus klausimus. Dėkojame dalyviams ir jų mentoriams:

  • Rasai Embrasienei, Vydmantų gimnazijos vyresniajai specialiajai pedagogei, logopedei, Vydmantų gimnazija
  • Živilei Galinskaitei, VšĮ Pranciškonų gimnazijos anglų k. mokytojai ekspertei, Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija
  • Virginijai Jakienei, lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai, Kretingos Lopšelis-darželis Pasaka
  • Nijolei Meškauskienei, VšĮ Pranciškonų gimnazijos pradinio ugdymo mokytojai ekspertei, Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija
  • Rasai Šorienei, J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos chemijos mokytojai metodininkei, Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija
  • Mildai Trušauskaitei, M. Daujoto progimnazijos muzikos mokytojai ekspertei. Kretingos Marijono Daujoto progimnazija