2023 m. gegužės 5 d. Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ „Pelėdžiukų“ grupės vaikai atvyko į Pedagoginės psichologinės pagalbos skyrių.

Socialinė pedagogė Dainora Kalniškienė vedė socialinių-emocinių įgūdžių lavinimo užsiėmimą „Komandinis darbas“. Vaikai buvo suskirstyti į komandas, kuriose pasitelkiant meno terapiją, kurė stovyklą, animacinių filmų herojus, vaivorykštę, žemės drebėjimą.

Kaip dirbti komandoje? Kaip susitarti? Kaip nuspręsti? Galybė klausimų į kuriuos ieškojome atsakymų, mokėmės išgirsti ir pajausti, susitarti ir suprasti. Užsiėmimas tiesiog tryško kūrybiškumu.