2023 m. balandžio 28 d. Švietimo centre vyko dr. Agnės Brandišauskienės, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos docentės seminaras „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimas: iššūkiai ir galimybės“.

Šios kvalifikacijos programos dalyviai susipažino su naujuoju įsivertinimo instrumentu, „Mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodinės rekomendacijomis“ išryškinant pagrindinius aspektus ir apžvelgiant jo galimybes ir iššūkius. Programa siekiama mokyklų bendruomenėms padėti suprasti, kaip įsivertinimo procesas gali tapti integralia mokyklos veiklos dalimi, laiduojančia individualius kiekvieno mokyklos bendruomenės nario ir mokyklos kaip organizacijos pokyčius. Lektorė su mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ugdymo programas, komandomis aptarė mokyklos praktinės veiklos aspektus, galimybes ir iššūkius, atliekant mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą, atsakė į klausimus.