2023 m. balandžio 19 d. Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinėje mokykloje vyko Ryčio Komičiaus, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos direktoriaus, anglų kalbos ir psichologijos mokytojo, mokyklų išorės vertintojo seminaras „Savivaldaus ir integruoto mokinių ugdymosi organizavimas mokykloje“. Jokūbavo A. Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro, Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro ir Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos pedagogų bendruomenės klausėsi ir diskutavo, kas yra savivaldus, integruotas, diferencijuotas, indivuidualus ugdymas, kas yra bendro ir kuo šios ugdymo formos skiriasi, kaip vertinama.

Kiekvienas mokytojas, anot lektoriaus, yra superherojus, nešantis gėrį, kovojantis su blogiu…