Kovo pabaigoje Darbėnų gimnazijoje vyko Kretingos rajono ugdymo įstaigų bibliotekininkų metodinė diena ,,Skaitymo iššūkiai”. Mokyklų bibliotekininkams buvo pristatytos Darbėnų gimnazijos bibliotekininkų veiklos, skirtos skatinti skaitymo gebėjimų ugdymą(si).

Bibliotekos vedėja Ambrozina Burbienė akcentavo, kad šiais mokslo metais dirbama tik su antros klasės mokiniais, turinčiais skaitymo sunkumų. Vedėja pateikė, kaip ieškoma būdų ir galimybių, kad mokiniai kuo geriau suprastų skaitomą tekstą ir susiformuotų tinkamus skaitymo įgūdžius. ,,Skaitymas – tai gebėjimas, be kurio negalime normaliai funkcionuoti šiuolaikinėje visuomenėje, tačiau išmokti skaityti vis dar nėra lengva ir to padaryti negalima per labai trumpą laiką”, – kalbėjo vedėja. Dvejus metus gimnazijoje buvo vykdomas skaitymo skatinimo projektas 6-8 klasių mokiniams, finansuojamas iš ,,Kokybės krepšelio” lėšų. Bibliotekos darbuotoja Virginija Rudavičienė aptarė projekto rezultatus, pateikė pavyzdžių, kaip teksto skaitymo ir suvokimo procese buvo taikyti mąstymo žemėlapiai. Pagal šį metodą ir toliau gimnazijos bibliotekoje dirbama su mokiniais, siekiant skatinti atidaus, gilesnio įsiskaitymo bei teksto suvokimo kompetencijų. Bibliotekos darbuotojos ugdo mokinių gebėjimus savarankiškai skaityti, kuria jaukią, emociškai orientuotą aplinką, individualiai ir nedidelėse grupelėse bendrauja su ugdytiniais.

Informaciją pateikė Darbėnų gimnazijos bibliotekos vedėja Ambrozina Burbienė