2023 m. kovo 29 d. lopšelyje-darželyje „Pasaka” vyko metodinė diena „Įtraukiojo ugdymo iššūkiai ir galimybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoje”.

Pristatytos įtraukties įgyvendinimo patirtys ir principai: struktūruotos aplinkos kūrimo praktikos, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių įtraukties į ugdymo procesą galimybės, struktūruota logopedinių pratybų veikla, metodinės priemonės, aptarta emocinio ryšio svarba, DIR Floortime modelis, komadinio darbo aktualumas.

Dėkojame lopšelio-darželio komandai: direktorei Juditai Leščiauskienei, direktoriaus pavaduotojai Indrei Mažonienei, mokytojoms: Virginijai Jakienei, Aušrai Žemaitienei, Ritai Abelkienei, Agnei Skliuderytei, Stasei Anužienei, Ingai Žiaušienei, logopedėms Astai Žiulpienei, Gitanai Domarkienei, Ramintai Staškauskienei, įstaigą konsultuojančioms Kretingos rajono švietimo centro PPP skyriaus psichologei Vikai Gridiajevai, socialinei pedagogei Dainorai Kalniškienei!