Paskutinę kovo savaitę rajono socialiniai pedagogai dalyvavo metodinėje valandoje „Socialinio pedagogo veiklos patirtys: komandinio darbo svarba, tėvų (globėjų, rūpintojų) įtrauktis“.

Pranešimus apie komandinį darbą, tėvų įtrauktį skaitė Kretingos rajono švietimo centro PPP skyriaus vyresnioji socialinė pedagogė Dainora Kalniškienė, J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė Daiva Firantienė. Socialiniams pedagogams aktualiais klausimais patirtimi dalijosi Linas Bruzdeilynienė, rajono tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė.