2023 m. kovo 22 d. Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus psichologė Daiva Martinkuvienė Kretingos rajono Jokūbavo A. Stulginskio daugiafunkciame centre skaitė paskaitą mokytojams „Krizinės situacijos mokykloje. Kaip tinkamai reaguoti?“. Paskaitos metu buvo aptarta su kokiais sunkumais susiduriama mokykloje, kokie jausmai žmogų lydi emociškai sunkiais periodais, kaip svarbu būti pasirengusiems asmeniškai susidurti su savo ir kitų žmonių kriziniais išgyvenimais, kokių situacijos valdymo priemonių turėtų imtis mokykloje dirbantys asmenys.