Visame pasaulyje nuolat vyksta pokyčiai, todėl daugelyje šalių ugdymo turinys atnaujinamas kas 6–12 metų arba pagal poreikį. Lietuvoje Bendrųjų ugdymo programų (BUP) kūrimas ir jų atnaujinimas, kaip nuolatinis ir nenutrūkstamas procesas, prasidėjo dar iki Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. ir tebesitęsia iki šiol. Lietuva 2022 m. patvirtinto naujas programas, kuriose iškeltas tikslas – užtikrinti aukštesnę bendrojo ugdymo kokybę. BUP pagrindiniai principai: kompetencijomis grįstas ugdymas, atitiktis vaiko raidos tarpsniams, tarpdalykinė integracija, atskirų integruojamųjų programų integracija ir mokytojo pasirenkama 30 procentų ugdymo turinio dalis. Nuo 2023 metų rugsėjo atnaujintą ugdymo turinį mokyklos pradės diegti nelyginėms klasėms, o nuo 2024 rugsėjo – lyginėms. Mokyklos tam jau intensyviai ruošiasi, mokytojai tobulina kompetencijas, gilinasi į atnaujintas BUP, išbando kompetencijomis grįstas pamokas, dalinasi gerosiomis patirtimis, organizuojamos konferencijos, kūrybinės dirbtuvės ir kt.

Kaip prie šio proceso gali prasidėti tėvai? Apie tai su Nacionalinės švietimo agentūros metodininke, Vytauto Didžiojo universiteto gabių vaikų ugdymo centro „Gifted“ Vilniuje koordinatore ir asociacijos „Tėvai švietimui“ pirmininke Kristina Paulike diskutuosime paskaitoje „Atnaujintas ugdymo turinys: kaip gali prisidėti tėvai?“

Prisijungimo nuorodą išsiųsime Kretingos miesto ir rajono mokykloms ir pasidalinsime Kretingos rajono švietimo centras FC paskyroje prieš renginį.