2023 m. kovo 16 d. Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus vedėja Vaidota Vaišienė ir psichologė Vika Gridiajeva viešėjo Kretingos meno mokykloje ir neformaliojo švietimo mokytojams vedė paskaitą – praktinius mokymus apie specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių integraciją neformaliame švietime.

Ačiū mokytojams už įsitraukimą, aktyvų dalyvavimą, diskusijas ir patirtis.