Kovo 7 d. vyko rajono mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ekspertų apskritojo stalo diskusija „Dalyko mokytojo, švietimo pagalbos specialisto eksperto įžvalgos mokinių pasiekimų ir pažangos gerinimui”.

Susitikimas – viena iš priemonių, numatytų Mokinių pasiekimų ir pažangos gerinimo Kretingos rajono švietimo įstaigose 2022–2024 m. priemonių plane.

Dėkojame už susitikimo metu ir nuotoliu pateiktas įžvalgas. Tikime, kad mokytojų patirtis padės stiprinti rajono kolegų patirtis!